London:
Loading
Tehran:
Loading
News  
Previous
بازداشت عوامل سازنده کلیپ «گل برای ایران» فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از دستگیری عاملان تهیه و تولید ویدئو کلیپ مبتذل ˈگل برای ایرانˈ در این شهر خبر    more...
Previous
زبان فارسی با راک جور در می آید؟
نه، جور نیست
آره جور است
بستگی دارد